Úvodní     Přírodní zahrada     Návrhy - realizace     Foto     Jedlý balkon     Kontakt

V Klínarce     Na Svobodném bydle    Živý plot a větrolam2013

Výsadba volně rostoucího dvouřadého živého plotu (4.5.2013)      Volně rostoucí dvouřadý živý plot jeden rok po výsadbě (9.5.2013)      Volně rostoucí dvouřadý živý plot jeden rok po výsadbě (9.5.2013)      Meruzalka zlatá (9.5.2013)      Krušina olšová (14.11.2013)      Komule davidova (14.11.2013)      Růže svraskalá (14.11.2013)

Růže bedrníkolistá (14.11.2013)

2012

Po téměř celém obvodu pozemku vysazujeme volně rostoucí dvouřadý živý plot. Venkovní řada je tvořena našimi domácími původními keři (svída krvavá, ptačí zob obecný, zimolez pýřitý, brslen evropský, dřišťál obecný, růže šípková, růže bedrníkolistá, kalina obecná, kalina tušalaj, řešetlák počistivý, krušina olšová, bez černý, meruzalka alpská). Vnitřní řada je vysazena ze směsi původních, nepůvodních a jedlých keřů.

Jako větrolam slouží tyto keře (stromokeře): Původní - střemcha obecná, líska obecná (různé odrůdy), hloh jednosemenný, klokoč zpeřený, trnka obecná, vrba jíva. Nepůvodní - hloh peřenoklaný, muchovník kanadský, muchovník olšolistý, muchovník lamarkův, rakytník řešetlákový.

Živý plot a větrolam budou společně vytvářet divočinu, jako zdroj potravy, úkrytů a zázemí pro rozmnožování různých živočichů (hmyz, pavouci, ptáci, drobní savci - ježci, obojživelníci...). Opadaným listím a plody budou keře podporovat půdní život pod nimy a v jejich okolí. Široká rozmanitost především původních druhů dřevin přispěje k druhové rozmanitosti živočichů, kteří jsou na konkrétní druhy životně vázaní. Plody a semena původních druhů dřevin poslouží i jako genetická banka pro zachování těchto druhů v krajině (např. distribucí ptáky).


Volně rostoucí dvouřadý živý plot, v popředí růže bedrníkolistá (26.5.2012)      Výsadba volně rostoucího dvouřadého živého plotu (26.5.2012)

Přírodní zahrady © Tomáš Svoboda, 2009 - 2015