Úvodní     Přírodní zahrada     Návrhy - realizace     Foto     Jedlý balkon     Kontakt

V Klínarce     Na Svobodném bydle    Les2013

Smíšený les zakládáme na V části pozemku nad diagonální cestou, která je lemována ovocnou alejí (moruše, jabloně...). Smíšený les bude sloužit jako zdroj dřeva na topení a truhlářské/tesařské účely a na pěstování lesních ovocných a skořápkových stromů (myrobalán třešňový, jeřáb oskeruše, kaštonovník setý, ořešák královský a líska turecká). Z jihu přechází les na větší keřové ovocné patro (muchovníky, hlošiny úzkolisté, kustovnice čínské), které tvoří severní stranu bezorebných políček.

Složení lesa: naše původní, převážně listnaté, stromy a topoly japonské z řízků stromu z Klínarky a již zmíněné jedlé lesní stromy. Stromy vysazujeme postupně a různého stáří zhruba 1 m od sebe. U jedlých stromů necháváme rozestup od stromů na dřevo 4 m. Jedlé stromy vysazujeme na řídko s různými rozestupy (20 - 40 m). V prostoru bodů zón Sv. Jiří vysázíme kruhové (6-úhelníkové) paloučky z 12 našich původních stromů. Jako keřové patro (mulč, zdroj živin) budeme vysazovat dusíkáče (čimišník stromovitý, čilimník, hlošina úzkolistá, netvařec křovitý, žanovec měchýřník a olši šedou. Na řídko vysadíme také naše původní nepichlavé keře (svída krvavá, ptačí zob obecný, zimolez pýřitý, brslen evropský, kalina obecná, kalina tušalaj, řešetlák počistivý, krušina olšová, bez černý, meruzalka alpská).


Smíšený les - první fáze výsadby (9.5.2013)      Smíšený les - první fáze výsadby (9.5.2013)      Smíšený les - první fáze výsadby (14.11.2013)

Přírodní zahrady © Tomáš Svoboda, 2009 - 2015