Úvodní     Přírodní zahrada     Návrhy - realizace     Foto     Jedlý balkon     Kontakt

V Klínarce     Na Svobodném bydle    Kosení2013

Tráva začala růst jako z vody, a tak jsme letos pořídili 3 beránky. Beránky, protože jsme nevěděli, zda si je necháme i přes zimu. Seno na zimu jsem nasušil, ale nakonec jsme beránky snědli. Beránci byli velkými pomocníky. Z počátku jehňata tráva spíše přerůstala, ale pak už stačilo jen posouvat ohradník, aby mohla spásaná tráva aspoň měsíc odpočívat. Výhledově s pastvinou a chovem ovcí na pozemku nepočítáme. Tam, kde se ovce pásly, postupně vzniká smíšený les (částečně jedlý) a bezorebná políčka. Letos jsem kosil hlavně v jedlém lese, kolem živého plotu a větrolamů a beránkům jsem předkosil kus neposečené louky z minulého roku. Část pozemku zůstala neposečena.


Mladý beránek (9.5.2013)      Úkryt beránkům poskytovala kostra maringotky... (9.5.2013)      ...a keře šípků, bezů a střemchy (9.5.2013)      Sekačky, co zároveň hnojí (20.10.2013)

2012

Do roku 2011 louku pravidelně sekala velká těžká technika (traktor) poháněná neobnovitelným fosilním zdrojem - naftou. Bilióny půdních mikroorganismů tak hynulo pod těžkými koly traktoru. Tisíce drobných živočichů, převážně hmyzu a pavouků, bylo uježděno či rozmeteno žací lištou. A jelikož se všechny louky sečou naráz (hlavně kvůli dotacím a jejich termínům), milióny hmyzáků, pavouků a jiných živočichů ztrácelo naráz zdroj potravy a životní prostor pro rozmnožování a hnízdění. Od roku 2012 pozemek sečeme jen ručně kosou. Ne vše stihneme pokosit, a tak některá místa odpočívají úplně a probíhá zde další sukcesní stádium - objevují se první pionýrské keře, růže šípkové.

Z neposečené stráně se v létě 2013 ozývá chřástal polní, silně ohrožený, zákonem zvláště chráněný druh. V neposečené louce hnízdí koroptve.


Kosení s kamarády jde jedna báseň (26.5.2012)      Kosení - cvičení (26.5.2012)      Kosení - tančení (26.5.2012)      Kosení - tančení (26.5.2012)      Kosení - soustředění a broušení (26.5.2012)     

Přírodní zahrady © Tomáš Svoboda, 2009 - 2015