Úvodní     Přírodní zahrada     Návrhy - realizace     Foto     Jedlý balkon     Kontakt

V Klínarce     Na Svobodném bydle    



KČOV a koloběh vody



Využítí dešťové vody, co přeteče napojí aktinidii význačnou a ostružiny podél plotu      Autor kořenové čistírny Tomáš Beňo u svého domu v Drahenicích      Kořenová čistírna Tomáše Beňa v Drahenicích      Důmyslný systém využití dešťové vody v centru Berlína (Postupimské náměstí)      Kořenová čistírna odpadních vod v centru Berlína (Postupimské náměstí)      Vertikální kořenová čistírna v UFAfabrik v Berlíně





Přírodní zahrady © Tomáš Svoboda, 2009 - 2015